مقالات دانشنامه های مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

در جلسه ای که با حضور مدیران و مشاوران مرکز در حوزه فناوری اطلاعات برگزار گردید، مصوّب شد تا از این پس نسخه دیجیتال مقالات کلیه دانشنامه های در دست انتشار مرکز بصورت رایگان بر روی تارنمای این مرکز در دسترس کاربران قرار گیرد.
هم اکنون مقالات متعلق به مجلدات یکم تا بیست و یکم دائرة المعارف بزرگ اسلامی، مجلدات یکم تا سوم دانشنامه ایران و مجلدات یکم تا هشتم ترجمه عربی دائرة المعارف بزرگ اسلامی بروی تارنمای این مرکز گذاشته شده است

http://www.cgie.org.ir/fa/publication/volumes/63

روان شناسی و فلسفه

روان شناسی و ارتباط ریشه ای با فلسفه

منبع:

http://www.hawzah.net/fa/Article/View/88451

مقدّمه

در روزگاری نه چندان دور، که مطالعه سرشت انسان تنها در قلمرو فلسفه ممکن بود، روان شناسی نیز مانند بسیاری از رشته های علمی دیگر، از اعضای خانواده فلسفه به حساب می آمد، اما از قرن 17 و پس از آن که زمینه برای رشد دانش تجربی گسترده شدوتخصص هاپدیدآمدند،رشته های گوناگون علمی یکی پس از دیگری مشغول نزاع با فلسفه و تلاش برای جدایی از آن گشتند و آخرین مبحثی که از فلسفه جدا شد، روان شناسی در نیمه قرن نوزدهم بود. در نگاه اولیه، روان شناسی علمی کاملاً تجربی می نماید که از فلسفه، که دانش عقلی و برهانی است، جدا می باشد. اما یک تحلیل روش شناختی حکایت از این دارد که روان شناسی آن چنان به فلسفه نزدیک است که نمی توان روان شناس صاحب نامی را عنوان کرد که، صرف نظر از نگرش مثبت و یا منفی او به فلسفه، معتقد به نوعی فلسفه و نظریه فلسفی نباشد، و همچنین مکتبی روان شناختی پیدا نمی شود که چند اصل از اصول فلسفی را پیش فرض خود قرار نداده باشد. از این رو، آیا روان شناسان بکلی از فلسفه بی نیازند یا این که با وجود جدا شدن این دو از یکدیگر، پیوند میان آن دو هنوز برقرار است؟ آنچه در این نوشتار مدّ نظر است، گذر اجمالی به عوامل مؤثر بر تشکیل روان شناسی علمی و رابطه آن با فلسفه می باشد...

ادامه مطلب: روان شناسی و فلسفه

آزمایش روزنهان (Rosenhan experiment)

این آزمایش، پژوهشی پیرامون میزان اعتبارِ تشخیص روانپزشکان و روانشناسان در شناسایی و تشخیص اختلالات روانی بود که در سال 1972 توسط دیوید روزنهان (David Rosenhan) در چند بیمارستان روانی ایالات متحده انجام شد.

نتایج این آزمایش پس از مدتی در سال ۱۹۷۳در یک مجله علمی- پژوهشی با عنوان "در باب جنون در دارالمجانین" (On being sane in insane places) منتشر شد در این آزمایش هشت تن از همکاران روزنهان با تظاهر به اینکه از لحاظ روانی مشکل دارند هر کدام به یک بیمارستان روانی در ایالات متحده مراجعه کردند و خواستار پذیرش شدند. همه این افراد از لحاظ روانی، طبيعي و نرمال بودند و مشکل جسمانی و روانی خاصی نداشتند…

ادامه مطلب: آزمایش روزنهان (Rosenhan experiment)