عرض ادب به محضر حکمای الهی

 

"یا حق"

با سلام و عرض ادب به محضرتمام حکمایی که عمرشریف خود را درراستای اعتلای فرهنگ و اندیشه الهی صرف نمودند.  

گروه فلسفه ومنطق استان در نظر دارد با ایجاد این بخش در سایت  به معرفی بیشتر فلاسفه و حکمایی بپردازد که ایشان یا اهل

قم  بوده اند یا اینکه مدتی در این شهر زندگی و تحصیل و تدریس داشته اند.

با سپاس