گروه آزمایشگاه علوم استان

به لطف خداوند متعال گروه آزمایشگاه علوم استان قم در پلتفرم ایتا جهت بهرمندی همکاران محترم استان راه اندازی شد.

لینک گروه آزمایشگاه علوم استان:

https://eitaa.com/joinchat/2126119060C5c5aca8dc5