پیل اشکانی

برای دریافت فایل Pdf مربوط به پیل اشکانی اینجا را کلیک کنید

جزوه آزمایشگاه علوم دهم

جزوه و دستورالعمل آزمایشگاه علوم دهم  و یازدهم و پاوریونت آشنایی با وسایل آزمایشگاه را ازپایین دانلود کنید.

 

جزوه و دستورالعمل آزمایشگاه علوم دهم

 

جزوه و دستورالعمل آزمایشگاه علوم یازدهم

 

 پاورپوینت آشنایی با وسایل