شیوه تهیه برخی از معرف هاورنگ ها ی مورد نیاز درآزمایشات کتب آزمایشگاه علوم 1 و 2

آب آهک

 طرز تهيه: ۵گرم اکسید کلسیم رادر۱۵۰میلی لیتر آب حل کنید. این محلول کدر، شیرآهک نامیده می شود. شیر آهک را با کاغذ صافی، صاف کنید. محلول صاف شده كه کاملاً شفاف است، آب آهک است.

كاربرد:شناسائي co۲ در هواي بازدمي وغيره

محلول لوگل

 طرز تهيه: ۶ گرم يديد پتاسيم(يدور پتاسيم ) را در۲۰۰ ميلي ليتر آب مقطر حل كرده، بلورهاي يد را به آن افزوده( 3 گرم) و آنگاه به كمك آب مقطر حجم را به يك ليتر مي رسانيم

 - لازم است محلول مزبور ۲۴ساعت قبل از به كاربردن تهيه شود، چون يد به آرامي در آب حل مي شود.

- محلول لوگل را مي توان در شيشة موادشيميايي قهوه اي رنگ تا مدتي در آزمايشگاه نگهداري كرد.(در اثر نوربي رنگ مي شود)

 كاربرد: برای تست نشاسته(آبي تيره)، بی حرکت کردن تاژکداران و مشخص کردن هسته درسلول هاي روپوست

تهیه برم تیمول آبي

 طرز تهيه: ۵/۰گرم پودر برم تیمول را در نيم لیتر آب مقطر حل کرده و یک یا دو قطره آمونیاک به آن اضافه می کنیم.محاول حاصل آبي تيره است. ( محلول ذخيره است.)براي ساختن محلول كار ۲۰ قطره در يك لوله آزمايش كافي است.

كاربرد: معرف وجود CO2( كه در حضور اين گاز به رنگ زرد مايل به سبز در مي آيد وبا حضور اكسيژن به رنگ آبي تغيير رنگ مي دهد)

محلول ۱۰% کلرید کبالت

 طرز تهيه: ۱۰ گرم بلور کلرور کبالت را در ۱۰۰ سی سی آب مقطرحل و پس از آن محلول را صاف می کنیم

كاربرد: برای تشخيص تعرق( مشاهده اثر روزنه ها ) در گياهان

كاغذ آغشته به محلول را گذاشته تا خشك شود كه به رنگ آبي در مي آيد ودر روي برگ جاهاي تعرق روزنه ها قرمز رنگ مي شود(در غلظت كم صورتي رنگ مي شود)

تهیه معرف بیوره

 طرز تهيه: ۴گرم سود را در۵۰۰ سی سی آب مقطر حل می کنیم سپس۳گرم سولفات مس آبدار به آن اضافه کرده پس از افزودن ۵ گرم یدور پتاسیم به محلول ۹گرم تارتارات مضاعف سدیم و پتاسیم اضافه کرده و خوب هم زده محلول حاصله آبی رنگ است.

توجه :در صورت ظاهر شدن رسوب سیاه یاقرمز محلول،خراب است.

 كاربرد:معرف پروتئين (درمجاورت محلول آبي پروتئين به رنگ بنفش در مي آيد

كريستال ويوله

 طرز تهيه: ۱۴گرم كريستال ويوله را در ۱۰۰ ميلي ليتر الكل ايزوپروپيل۹۵% حل كرده و محلول را دو روز به حال خود گذاشته، سپس صاف مي كنيم، اين محلول، محلول ذخيره است.براي استفاده در باكتري شناسي، محلول را تا ۱۰ برابربا آب مقطر رقيق مي كنيم.

 كاربرد:رنگ آميزي گرم براي باكتري ها، رنگ آميزي بافت كوتين وچوب پنبه