برگزاری کارگاه نظارت بالینی گروه درسی عربی

 

    برگزاری کارگاه نظارت بالینی گروه درسی عربی

 

    کارگاه نظارت بالینی گروه درسی عربی در تاریخ 96/8/22در سالن همایش اداره آموزش و پرورش ناحیه دو در ساعت 18 برگزار می گردد

. این کارگاه به صورت تعاملی برگزار شد همکاران این گروه درسی نظرات و انتقادات خود را در این خصوص مطرح کردند و جناب آقای صمدانی   مدرس کارگاه به سوالات همکاران پاسخ دادند .

برگزاری کارگاه نظارت بالینی گروه درسی ادبیات

 

برگزاری کارگاه نظارت بالینی گروه درسی ادبیات

 

     برگزاری کارگاه نظارت بالینی مخصوص دبیران ادبیات فارسی استان قم در تاریخ 96/8/24 در خانه علوم وفنون ساعت 18/30 به مدرسی

خانم سمیعی برگزار شد. این جلسه به صورت تعاملی بین دبیران این گروه درسی و مدرس برگزار شد .

     

     

اجرای چرخه درس پژوهی

بسمه تعالی

موضوع : اجرای چرخه درس پژوهی در مدارس متوسطه دوم استان

 

گروه ارتقای حرفه ای معلمان استان قم از تمامی همکاران علاقمند متوسطه دوم، جهت اجرای چرخه درس پژوهی به منظور

کیفیت بخشی هرچه بیشتر فرآیند آموزشی دعوت بعمل می آورد.

 

تمامی علاقمندان مستندات خود را  قالب فیلم و عکس از فرآیند اجرای چرخه، به همراه تأییدیه نامه دبیرستان مجری حداکثر

تا تاریخ 96/02/09 به کارشناس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی ناحیه محل خدمت خود تحویل نمایند.

 

 اطلاعات مورد نیاز در خصوص معرفی چرخه در پژوهی درسایت اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه موجود می باشد.

برای دریافت فایل معرفی چرخه .اینجا کلیک کنید .