روزهای حضور سرگروه

حضور سرگروه توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان

هر هفته

 دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 8 تا 14:30 می باشد

کارگاه نظارت و راهنمایی

قابل توجه کلیه همکاران گرامی

کارگاه آموزشی نظارت و راهنمایی برای شرکت کلیه همکاران گرامی

روزها و تاریخ شرکت همکاران به تفکیک ناحیه را می توانید در تابلو اعلانات و هفتمین دوره کارگاهها مشاهده فرمایید

مدیریت در کلاس درس

فایل مربوط به مدیریت کلاس درس

توسط استاد سردارزاده(از اعضای محترم دبیرخانه کشوری توسعه مهارتها و شایستگی های معلمان) را می توانید از لینک زیر دانلود کنید

 

دانلود فایل