آزمون آنلاین سه دقیقه در قیامت

با سلام  و ادب 

♦️?♦️آمادگی دفاعی(ویژه دبیران دوره دوم متوسطه)

با عنوان:مسابقه کتابخوانی آنلاین از کتاب سه دقیقه در قیامت

✅دبیران محترم آمادگی دفاعی دوره دوم متوسطه فقط مجاز به

شرکت در آزمون فوق می باشند.

   روزسه شنبه نوزدهم بهمن ماه ساعت ۹ تا ۲۴

ازطریق سایت qomgt.ir← صفحه اصلی← بخش اطلاع رسانی و

شرکت در کارگاه های مجازی و آزمون های آنلاین

اداره تکنولوژی ،گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان