سرگروه دفاعی استان قم (سال تحصیلی 99-1398)

سمت
سرگروه
سرگروه
پست الکترونیکی
golverdi61@yahoo.com
hosseini.k@gmail.com
نام و نام خانوادگی
ابولفضل گل وردی
سیده کلثوم حسینی
رديف
1
2

 

کارگاه مجازی حوادث و سوانح

با سلام خدمت همکاران محترم

به اطلاع می رساند دومین کارگاه مجازی گروه دفاعی استان

با موضوع

آمادگی در برابر حوادث و سوانح

در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخه 29 و 30 بهمن

برگزار می گردد.

شرکت سبز همکاران مزید امتنان خواهد بود.