سرگروه دفاعی استان قم (سال تحصیلی 98-1397)

سمت
سرگروه
پست الکترونیکی
geoms82@yahoo.com
نام و نام خانوادگی
علیرضا سلیمانی
رديف
1

 

سند تحول

همکاران گرامی

فایل سند بنیاد تحول را از لینک زیر دریافت نمایید.

سند بنیادین

Image result for ‫سند‬‎