سرگروه دفاعی استان قم (سال تحصیلی 98-1397)

سمت
سرگروه
پست الکترونیکی
geoms82@yahoo.com
نام و نام خانوادگی
علیرضا سلیمانی
رديف
1

 

گرامی داشت سیزدهم آبان

سیزدهم آبان ماه را گرامی می داریم
سیزدهم آبان سالگرد سه رویداد مهم در تاریخ ایران است.

تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در 13 آبان 1343، کشتار دانش‌آموزان در 13 آبان 1357 در دانشگاه تهران و تسخیر سفارت امریکا در 13 آبان 1358، سه رویداد متفاوت بودند، ولی هر یک در شکل دادن به حرکت انقلاب اسلامی نقش خاصی ایفا کردند.

چرایی نامگذاری 13 آبان به عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی»