برای نجات ایران شناسنامه سفیدم را سفید نگه می‌دارم

🇮🇷🇵🇸

برای نجات ایران شناسنامه سفیدم را سفید نگه می‌دارم!! در میان جمعی از جوانان در موضوع تقابل آمریکا با منافع ملی ایران صحبت می‌کردم و از نقشی که حضور مردم در مقابله با این وضعیت دارند. بعد از جلسه یکی از حاضران در کمال ادب گفت: برای نجات کشورم شناسنامه سفیدم را، سفید نگه می‌دارم! این در حالی بود که قبل از آن توضیح داده بودم که آمریکا در بیش از ۵۶ جنگی که بعد از جنگ جهانی دوم به راه انداخته، به تجربه دریافته در هر جنگی پیروز است، مگر در جنگی که ملت کشور هدف، مقابل آمریکا مقاومت کرده و در کنار حاکمیت کشور خود حضور داشته باشد.( مانند جنگ ویتنام و کره) در خصومت ورزی آمریکا با ایران نیز موضوع همین است، یعنی آمریکا برای تقابل نظامی و سخت با ایران باید به این اطمینان برسد که در صورت انجام حمله، ملت کنار قوای مسلح کشور قرار نمی‌گیرند و تنهاترین میزان سنجش معتبر برای این موضوع، میزان #مشارکت مردم در #انتخابات است. همانطور که مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای مدظله‌العالی چند سال پیش فرمود اگر من را هم قبول ندارید ولی #امنیت کشور خود را دوست دارید، در انتخابات شرکت کنید؛ در واقع بیان کننده همین واقعیت است. تجربه عراق را به یاد آوریم، با اینکه مردم عراق کاملاً از صدام بریده بودند، اما هنگام جنگ اولین هدف تهاجمات به عراق، نه مراکز سیاسی و نظامی، بلکه زیرساخت‌های اقتصادی عراق هدف گرفته شد و این ذات ارتش‌هایی چون آمریکا، انگلیس و اسرائیل است که اول زیرساخت‌های اقتصادی کشور هدف را نابود می‌کنند تا آن کشور را دهه ها به عقب برگردانند. البته در مواجهه با ایران میدانند موشک‌های ایران که سوخت خود را از حضور مردم در صحنه می‌گیرند، کاملاً آماده دفاع از کیان ایران بزرگ هستند و دوران بزن دررویی تمام شده است.

 دکتر قاسم حبیب‌زاده