زیارت مجازی مزار شهید سلیمانی

به مناسبت دومین سالگرد

 

شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی

 

شما را دعوت می کنیم به زیارت حاج قاسم عزیز

 

 این زیارت مجازی رو تقدیم نگاه و دل عاشق شما میکنیم??

 

https://soleimani.ir/tour

 

 

التماس دعا