سرگروه دفاعی استان قم (سال تحصیلی 99-1398)

سمت
سرگروه
سرگروه
پست الکترونیکی
golverdi61@yahoo.com
hosseini.k@gmail.com
نام و نام خانوادگی
ابولفضل گل وردی
سیده کلثوم حسینی
رديف
1
2

 

جزوه سوالات دفاعی دهم

همکاران محترم پایه دهم و دوازدهم 

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید از جزوه سوال و پاسخ کتاب

 

دفاعی دهم و دوازدهم که به همت دبیران

 

دبیرستان آزادگان ناحیه 2 تهیه شده استفاده نمایید.

لینک دانلود جزوه دهم