مسابقه کشوری کتابخوانی جهاد تبیین

دبیرخانه راهبری کشوری درس آمادگی دفاعی مستقر در استان کرمان برگزار می‌کند: مسابقه کشوری کتابخوانی جهاد تبیین منابع آزمون: کتاب یک ون شبهه نوشته حجت الاسلام راجی کتاب حسین پسر غلامحسین نوشته خانم مهری پورمنعمی زمان برگزاری آزمون: ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۲ مخاطبین: کلیه دبیران درس آمادگی دفاعی دوره اول و دوم متوسطه نظری سراسر کشور 📣📣📣📣لطفاً همکارانی که دراین آزمون شرکت نکرده اند تا فردا در گروه اعلام نمایند تا درصورت امکان درخواست شرکت مجدد شما را فراهم آوریم.