سرگروه دفاعی استان قم (سال تحصیلی 99-1398)

سمت
سرگروه
سرگروه
پست الکترونیکی
golverdi61@yahoo.com
hosseini.k@gmail.com
نام و نام خانوادگی
ابولفضل گل وردی
سیده کلثوم حسینی
رديف
1
2

 

تدريس دروس كتاب آمادگي دفاعي دهم و نهم (ادامه)

🎞️ تدریس درس دوم آمادگی دفاعی پایه نهم
موضوع: تهاجم و دفاع

https://www.aparat.com/v/fSYzX

🎞️ تدریس درس دوم آمادگی دفاعی پایه دهم
موضوع: اقتدار دفاعی

https://www.aparat.com/v/PLsAQ

🎞️ تدریس درس دوم آمادگی دفاعی پایه نهم
موضوع: تهاجم و دفاع

https://www.aparat.com/v/fSYzX

🎞️ تدریس درس دوم آمادگی دفاعی پایه دهم
موضوع: اقتدار دفاعی

https://www.aparat.com/v/PLsAQ


🎞فیلم های تدریس دروس هفتم آمادگی دفاعی پایه های نهم و دهم:

✅تدریس قسمت اول درس هفتم کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم مبحث سرباز اسلام - سردار دل ها (زندگی نامه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی) :
https://www.aparat.com/v/VxfTQ

✅تدریس قسمت دوم درس هفتم کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم مبحث سرباز اسلام - سردار دل ها:
https://www.aparat.com/v/3syCp

✅تدریس درس هفتم کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم مبحث آشنایی با نیروهای مسلح و خدمت مقدس سربازی:
https://www.aparat.com/v/BReUO

◀️#کلیپ آموزشی#درس هفتم#پایه نهم#پایه دهم
◀️#مدرس#آقای علیرضاشعاعی فرد#ناحیه۴قم

 

🎞️تدریس درس سوم کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم
✅موضوع: انقلاب اسلامی

◀️قسمت اول(انقلاب اسلامی،ضرورت دفاع و دستاوردهای انقلاب):
https://www.aparat.com/v/w7dpo

◀️قسمت دوم (بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی):
https://www.aparat.com/v/8QfRg


🎞 تدریس درس ششم آمادگی دفاعی پایه دهم (الگوها و اسوه های پایداری و مقاومت):
https://aparat.com/v/B5qPj


🎞️ تدریس درس دوم آمادگی دفاعی پایه نهم
موضوع: تهاجم و دفاع

https://www.aparat.com/v/fSYzX

🎞️ تدریس درس دوم آمادگی دفاعی پایه دهم
موضوع: اقتدار دفاعی

https://www.aparat.com/v/PLsAQ


🎞 تدریس درس سوم آمادگی دفاعی پایه نهم
موضوع: انقلاب اسلامی

https://aparat.com/v/fiWSk


🎞فیلم های تدریس دروس هفتم آمادگی دفاعی پایه های نهم و دهم:

✅تدریس قسمت اول درس هفتم کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم مبحث سرباز اسلام - سردار دل ها (زندگی نامه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی) :
https://www.aparat.com/v/VxfTQ

✅تدریس قسمت دوم درس هفتم کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم مبحث سرباز اسلام - سردار دل ها:
https://www.aparat.com/v/3syCp

✅تدریس درس هفتم کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم مبحث آشنایی با نیروهای مسلح و خدمت مقدس سربازی:
https://www.aparat.com/v/BReUO

🎞لینک فیلم های آموزشی تدریس آمادگی دفاعی:

پایه نهم:

◀️جلسه مقدماتی: توضیح سرفصل ها و دروس کتاب:
https://www.aparat.com/v/BA9jU

◀️درس اول: امنیت
https://www.aparat.com/v/FzSeW

پایه دهم:

◀️جلسه مقدماتی: توضیح سرفصل ها و دروس کتاب:
https://www.aparat.com/v/LUIjo

◀️درس اول: امنیت پایدار
https://www.aparat.com/v/MLIGa


🎞  تدریس درس پنجم آمادگی دفاعی پایه نهم (آشنایی با حماسه دفاع مقدس):
https://aparat.com/v/rtdlg
🎞  تدریس درس پنجم آمادگی دفاعی پایه دهم (علوم و معارف دفاع مقدس):
https://aparat.com/v/6cSpr


🎞تدریس درس چهارم آمادگی دفاعی پایه نهم (بسیج، مدرسه عشق):
https://www.aparat.com/v/ULlgE

🎞تدریس درس چهارم آمادگی دفاعی پایه دهم (آشنایی با بسیج):
https://www.aparat.com/v/qt1ho