سرگروه دفاعی استان قم (سال تحصیلی 99-1398)

سمت
سرگروه
سرگروه
پست الکترونیکی
golverdi61@yahoo.com
hosseini.k@gmail.com
نام و نام خانوادگی
ابولفضل گل وردی
سیده کلثوم حسینی
رديف
1
2

 

محتوای آموزشی درس دوم دفاعی

سلام وادب به همکاران دفاعی.

برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی آمادگی دفاعی دوره ی متوسطه اول ودوم( پایه نهم ودهم ودوازدهم) در روزهای آتی در گروههای آموزشی استان قم سال۱۴۰۰-۹۹ برنامه ریزی خواهدشد.باتوکل برخدا وباهمکاری شما امسال برنامه های آموزشی مجازی شروع خواهیم کرد.انشاءاله ازانتقادات وپیشنهادات شما دربرنامه ی درس دفاعی باما همراه باشید.ودر ضمن ،دربرگزاری جلسات ومسابقات وجشنواره نظری یاگفتگویی داشتید ما درخدمت هستیم.

سپاس از زحمات شما همکاران محترم.