سرگروه دفاعی استان قم (سال تحصیلی 99-1398)

سمت
سرگروه
سرگروه
پست الکترونیکی
golverdi61@yahoo.com
hosseini.k@gmail.com
نام و نام خانوادگی
ابولفضل گل وردی
سیده کلثوم حسینی
رديف
1
2

 

مسابقه طرح درس نویسی

با سلام پیرو بخشنامه بازخوانی مهارت های تدریس آمادگی دفاعی

پایه نهم موضوع بخش مهارت های تدریس که اختصاص

به نوشتن طرح درس دارد

از همکاران محترم پایه نهم خواهشمندیم طرح درس های خود را

از صفحه 75 و 76 کتاب (موضوع جنگ رسانه ای)

با رویکرد برنامه ملی آماده و تا پایان فروردین 99 به گروه دفاعی

استان ارسال نمایند.

نمونه طرح درس ها در همین سایت موجود است.