سرگروه دفاعی استان قم (سال تحصیلی 98-1397)

سمت
سرگروه
پست الکترونیکی
geoms82@yahoo.com
نام و نام خانوادگی
علیرضا سلیمانی
رديف
1

 

درس ملی

خدا قوت همکاران گرامی

برای دریافت فایل درس ملی اینجا را کلیک کنید.

برنامه درس ملی