سرگروه دفاعی استان قم (سال تحصیلی 98-1397)

سمت
سرگروه
پست الکترونیکی
geoms82@yahoo.com
نام و نام خانوادگی
علیرضا سلیمانی
رديف
1

 

برنامه عملیاتی

باسمه‌تعالي

برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشي آمادگی دفاعی متوسطه استان قم در سال تحصيلي 98-97

برنامه

رديف

فعاليت

زمان بندي

طراحي آموزشی

1

تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه

مهرماه

2

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع روش های تدریس در کتاب نونگاشت (حضوری)

20/ 8

آبان ماه

3

برگزاری کارگاه آموزش مجازی با موضوع کد ژئوپولتیک

30 / 8

آبان ماه

4

برگزاری آزمون آنلاین ژئواکونومیک 

28 / 9

آذر ماه

5

برگزاری آزمون آنلاین ژئوپولیتیک تشیع

17 / 11

بهمن ماه

6

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان روش های نوین تدریس با هماهنگی بسیج خواهران ناحیه 4

5 / 8

آبان ماه

خلاقيت و نوآوري

7

پاسخ به سوالات همکاران و دانش آموزان ازطریق سامانه کلینیک مجازی،حضوری، تلفنی و ...

در طول سال تحصیلی

8

ایجاد بانک نمونه سؤالات استاندارد در وب سایت تخصصی گروه

در طول سال تحصیلی

9

همکاری در ارسال مقالات علمی به فصلنامه علمی- تخصصی دبیرخانه های کشوری

در طول سال تحصیلی

بهبود شیوه های ارزشیابی

10

بازبینی 5 تا 10 درصد اوراق امتحانی

خرداد ماه

11

بازدید بالینی و عادی از مدارس و ارایه گزارش تحلیلی

در طول سال تحصیلی

12

بازدید دبیران هم رشته از کلاس دبیر و ارایه گزارش تحلیلی (نظارت همتا)

در طول سال تحصیلی

13

مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه پایه دهم

30 / 11

بهمن ماه

دبیرخانه کشوری

14

بازخواني برنامه درسي آمادگي دفاعي با تاكيد بر اهداف و روش تدريس

در طول سال تحصيلي

15

باز خواني نحوه ارزشيابي و تعيين ملزومات و امكانات جهت تدريس بهينه درس آمادگي دفاعي

در طول سال تحصيلي

16

برگزاري كارگاه آموزشي با محتواي نظارت باليني جهت سرگروه هاي دفاعي استان ها

پایان آبان

17

نظارت بر عملكرد معلمان دفاعي براساس مندرجات تفاهم نامه استاني

در طول سال تحصيلي

18

بررسي سوالات داخلي امتحانات دي ماه و ارائه بازخورد به دبيران

30 / 11

بهمن ماه

19

تهيه بانك سوالات برتر استان بر اساس بررسي سوالات بند قبل

بهمن و تیر ماه

20

بررسي و تحليل محتواي كتاب آمادگي دفاعي دوره متوسطه دوم با مشاركت سرگروه هاي استاني جهت  شناسايي  چالش هاي تدريس كتاب مذكور

دی ماه

21

فراخوان نقد و بررسي كتاب درسي دفاعي پايه دهم توسط دانش آموزان

فروردین ماه

22

به روز رساني و غني سازي سايت استان ها و سايت دبير خانه

در طول سال تحصيلي

23

راه اندازي تالار هاي گفتمان جهت بهره مندي از فضاهاي نوين يادگيري در ارتقاي مهارت ها

در طول سال تحصيلي

24

برگزاري نشست هاي تخصصي درس آمادگي دفاعي

پاییز و زمستان

25

شركت سرگروه هاي استاني درگردهمايي كشوري درس آمادگي دفاعي

آبان ماه

26

آموزش نحوه طراحي سوالات استاندارد در درس آمادگي دفاعي

20 / 8

آذر ماه

27

مشاركت در توليد محتوا و توزيع سالنامه الكترونيكي گاد

پاییز و زمستان

28

فراخوان تجارب ناب تدريس با تاكيد بر تهيه و طراحي طرح درس مبتني برروش موقعيت محور يا زمينه محور

اسفند ماه

29

برگزاري دوره مجازي كشوري ضمن خدمت كتاب هاي آمادگي دفاعي پايه نهم و دهم(دوازدهم هنرستان )

در طول سال تحصيلي

 

       اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه