سرگروه دفاعی استان قم (سال تحصیلی 98-1397)

سمت
سرگروه
پست الکترونیکی
geoms82@yahoo.com
نام و نام خانوادگی
علیرضا سلیمانی
رديف
1

 

کتاب

خداقوت همکاران گرامی

برای اطلاعات بیشتر

کتاب کمیته 300 از اینجا دانلود کنید.

Image result for ‫کتاب‬‎