سوالات مفهومی ۶ درس اول دین و زندگی ۳ رشته های تجربی و ریاضی و فنی و حرفه‌ای و کاردانش

سوالات مفهومی ۶ درس اول دین و زندگی ۳

رشته‌های تجربی و ریاضی و فنی و حرفه‌ای و کاردانش

با تشکر از همکار گرامی جناب آقای آقاگلی

 

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم