آشنایی با یکی از پژوهشگران عصر صفویه 

 

آشنایی با یکی از پژوهشگران عصر صفویه:

پروفسور راجر مروین سیوریRoger Mervyn Savory استاد بازنشسته دانشگاه تورنتو است. زمینهٔ کاری وی ایران شناسی به ویژه دوران صفویه می­باشد و کتاب های زیادی در این زمینه نوشته است.

ادامه مطلب: آشنایی با یکی از پژوهشگران عصر صفویه