معرفی کتاب

با سلام به همکاران گرامی

درس دوم از تاریخ دهم به موضوع تاریخ: زمان و مکان اختصاص دارد. بیان مفاهیم گاه شماری یا همان تقویم شاید تا حدودی برای دانش آموزان پیچیده باشد. بی شک دانش و تبحر معلم در تفهیم این مطالب نقش اساسی خواهد داشت. همکاران محترم می توانند از کتاب های زیر در این زمینه بهره بگیرند:

1- تقویم و تقویم نگاری در تاریخ، دکتر ابوالفضل نبئی، انتشارات آستان قدس رضوی، 1365.

2- گاه شماری، دکتر رحیم رضازاده ملک، دانشگاه پیام نور، 1392.