فلسفه ی تاریخ

آشنایی با دانش فلسفه ی تاریخ

فلسفه تاریخ دانشی میان رشته ای و شاخه‌ای از فلسفه است که با استفاده از روش‌ها و مفاهیم و تحلیل‌های فلسفی به بررسی وقایع گذشته و ماهیت اطلاعات تاریخی به دست رسیده از گذشته می‌پردازد و از طریق تفکر می کوشد تا قوانین حاکم بر تاریخ را تبیین کند.

دلیل توجه فلاسفه این موضوع این است که مفهوم تاریخ نقش کلیدی در تفکر بشری بازی می‌کند. تاریخ، توجه انسان را به تغییرات، نقش عوامل مادی در امور انسانها، و معانی که انسانها به وقایع تاریخی داده‌اند، جلب کرده و قابلیت یادگیری از تاریخ را فراهم می‌آورد. تاریخ همچنین از این جهت مورد توجه فلاسفه بوده که امکان درک بهتر وضیعت موجود را استفاده از تبیین شرایطی که در گذشته حاکم بوده و به مسیر تاریخ جهت داده، به دست می‌دهد. فلسفه ی تاریخ به دو شاخه ی فلسفه نظری و فلسفه ی علم تاریخ تقسیم می شود:

مباحثی چون قانون مندی تاریخ، عوامل تحول در تاریخ و سنت های تاریخی از موضوعات فلسفه ی نظری و مباحثی چون علمیت تاریخ، عینیت و واقع نمایی در تاریخ، پیش بینی در تاریخ و روش شناسی تاریخ از موضوعات فلسفه ی علم تاریخ می باشد. به فلسفه ی علم تاریخ فلسفه ی انتقادی تاریخ نیز می گویند.

      Image result for ‫کتاب فلسفه تاریخ‬‎     Image result for ‫کتاب فلسفه تاریخ‬‎     Image result for ‫کتاب فلسفه تاریخ‬‎        Image result for ‫کتاب فلسفه تاریخ‬‎