تسلیت شهادت حضرت زهرا سلام الله

دیــــــگر آن خـــنـده ی زیــــبا بـــه لــب مــــــولا نـیـست
هــمه هـستـنـد ولــــی هـیــــچکـــسی زهـــرا نـیـست
قـــــطره ی اشــک عـــــلی تـــا بـــه تــه چـــاه رسـیــد
چـاه فــهــمیــد کـه کـسی هـمچو عـــلی تنها نـیـست

ایام شهادت و سوگواری حضرت زهرا س تسلیت باد

پیام تسلیت

'گروه زیست شناسی استان قم فرارسید ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم(ص)و شهادت امام رضا(ع)راخدمت همکاران محترم تسلیت عرض می نماید

ارگانیسم های تثبیت کننده ی نیتروژن گاز نیتروژن

نیتروژناز و لگوموگلوبین

 
 

آنزیم نیتروژناز در ارگانیسم های تثبیت کننده ی نیتروژن گاز نیتروژن را به آمونیاک تبدیل می کند. در لگوم ها این عمل تنها در باکتروئوید ها اتفاق می افتد و واکنش نیاز به هیدروژن و انرژی دارد. مجموعه ی نیتروژناز به اکسیژن حساس می باشد و زمانی که در معرض آن قرار گیرد غیر فعال می شود. برای غلبه بر این مشکل رایزوبیوم سطح اکسیژن در گره ها را با لگوموگلوبین کنترل می کند. این پروتئین های آهن دار قرمز که در میان باکتروئوید ها یافت شده اند وظیفه ایی همانند هموگلوبین یعنی اتصال به اکسیژن دارند. اینها اکسیژن کافی برای وظائف متابولیک باکتروئوید را فراهم می کنند اما از تراکم اکسیژن آزاد که فعالیت نیتروژناز را تحدید می کند، جلوگیری می کنند.http://downloadnioz.blogsky.com/tag/

 

.........

 

حدیث در مورد تغذیه

مام صادق علیه السلام فرمودند:

 

هرگز هضم غذا بر من مشکل نشده است زیرا هیچگاه شروع به خوردن غذا نکردم مگر این که

"بسم الله " گفتم و هیچگاه از غذا خوردن فارغ نشدم مگر این که "الحمدلله " گفتم .

وسایل الشیعه ، 16 ص 586 ح 7

نقد كنكور زيست 92

نكته: در سوال 179در گزينه 2 ، اگر صفت را وابسته به جنس غالب  فرض كنيم ، اين فرض با وجود پدر بيمار براي افراد شماره 8 ،14 و 18 در تناقض مي باشد زيرا اين دختران نمي توانند سالم باشند، پس اين فرض در صورت سوال با الگوي توارث وابسته به جنس غالب مطابقت ندارد. 

نقد: در سوال 194در مورد الف كه عنبيه در توليد و ذخيره انرژي نقش دارد، مي توان گفت كه از نظر علمي جمله درستي نيست! زيرا نه تنها در عضلات صاف انسان بلكه در هيچ سلولي انرژي توليد نمي شود، حتي در سلول هاي فتوسنتز كننده هم انرژي از شكل نوري به شكل شيميايي تبديل مي شود ، لذا حتي گياهان داراي موضوعي به نام بازده تبديل انرژي هستند. در بدن انسان هم تبديل شكلي از انرژي ( موجود در پيوندهاي شيميايي مواد غذايي)  به شكل ديگري از همين نوع انرژي صورت مي گيرد( مثلا ذخيره در ATP) يعني انرژي مواد غذايي آزاد شده و مي تواند ذخيره شود ، همچنانكه در قوانين فيزيك (قانون بقاي انرژي) نيز داريم كه انرژي توليد نمي شود، از بين هم نمي رود بلكه از شكلي به شكل ديگر تبديل مي شود. اگر جمله مذكور به صورت توليد و ذخيره ATP عنوان مي شد مي توانست پذيرفته باشد. 

 

 

دبير زيست شناسي قم - اباذر اسماعيلي