حدیث در مورد تغذیه

مام صادق علیه السلام فرمودند:

 

هرگز هضم غذا بر من مشکل نشده است زیرا هیچگاه شروع به خوردن غذا نکردم مگر این که

"بسم الله " گفتم و هیچگاه از غذا خوردن فارغ نشدم مگر این که "الحمدلله " گفتم .

وسایل الشیعه ، 16 ص 586 ح 7