آزمون آنلاین

گروه آموزشی جغرافیادوره دوم متوسطه استان قم برگزار می کند.

✔️ مسابقه آنلاین با عنوان : کتاب جغرافیا (نواحي سیاسي )پایه یازدهم انساني

?مخاطبین:فقط دبیران جغرافیادوره دوم متوسطه استان قم مجاز به شرکت در آزمون می باشند.

?زمان:سه شنبه 19 دی ماه

⏰ ساعت ۱۰تا ۲۴

از طریق سایت← qomgt.ir صفحه اصلی ← سامانه شرکت درکارگاه مجازي و آزمون آنلاین ◄همکاران محترم لازم است جهت توضیحات تکمیلی به وب سایت اداره تکنولوژي ،گروه هاي آموزشی و بررسی محتواي متوسطه به آدرس(qomgt.ir گروه درس مربوطه )مراجعه نمایند. اداره تکنولوژی، گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان قم ?Qomgt.ir