تغییراقلیم-فایل صوتی دکترحبیبی-درکارگاه مجازی سرگروه های جغرافیای کشور

با سلام

همکاران عزیز درروز 9 دی ماه 1395 کارگاه مجازی برگزارشد و دراین کارکاه دکترحبیبی سخنان بسیارخوب و کاربردی درمورد اقلیم و تغییراقلیم بیان فرمودند.

دراین کارگاه سرگروه های جغرافیای کشور شرکت کردند.جهت استفاده همکاران عزیز فایل ضبط شده دکترحبیبی به اشتراک می گذارم.

با تشکر

محسن یوسفی

دریافت فایل سخنرانی دکترحبیبی