کارگاه آسیب های اجتماعی پیش رو دانش‌آموزان نسل آلفا

 

گروه توسعه شایستگی‌های حرفه‌‌ای معلمان استان قم برگزار می کنند:

 

وبینار: آسیب های اجتماعی پیش رو دانش آموزان نسل آلفا

 

مدرس: سرکارخانم دکتر شریف موسوی

 

مدعوین: دبیران متوسطه دوم نظری

 

? زمان: دوشنبه مورخ ۱۴٠۲/۱٠/۱۱ ساعت: ۱۸:٠٠ الی ۱۹:۳٠

 

مکان: ادوبی کانکت http://vc.qomedu.ir/techm/

 

? صدور گواهی شرکت در کارگاه ازطریق سایت qomgt.ir در طی سال تحصیلی