محور های مقالات هفدهمین جشنواره الگو های تدریس برتر

با سلام و عرض ادب خدمت همکاران گرامی 

❇️ ❇️محورهای مقالات هفدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر بخش مقالات به شرح زیر می باشد :

۱- آموزش مجازی و بهداشت روانی دانش آموزان 
۲- توسعه حرفه ای مستمر معلمان) CPD ) در دوران کرونا 
۳- نقش دانش "محتوایی - تربیتی - فناوری" دبیران در یادگیری دانش آموزان در فضای مجازی 
۴- ضرورت آشنایی معلمان با سوادهای چندگانه در تدریس اثر بخش
۵- تغییر نگرش، شناخت و هویت حرفه ای معلمان؛ چالش ها و راهکارها 
۶- بررسی عوامل موثر بر کارآمدی/ ناکارآمدی معلم در فضای مجازی 
۷- راهکارهای افزایش انگیزش دانش آموز و معلم در دوران کرونا 
۸- روشهای تدریس کارآمد در آموزش مجازی 
۹- مدیریت کلاس درس و تدریس در فضای مجازی 
۱۰- سنجش و ارزشیابی در کلاس مجازی 
۱۱- نقش نظارت و راهنمایی آموزشی در ارتقای فرآیند تدریس مجازی 
۱۲- ظرفیت های تدریس در بستر شاد