کارگاه آموزشی کتاب ورق زن

بسمه تعالی

گروه ارتقای مهارتهای حرفه ای دبیران متوسطه استان قم برگزار می کند:

 

موضوع :  کارگاه حضوری آموزش " کتاب ورق زن"

 

زمان :  پنج شنبه 5 / 12 / 95 ساعت 8 صبح

 

مکان : چهار راه غفاری , خیابان ایستگاه , بین کوچه 7 و 9 , خانه علوم و فنون

( برای کلیه سرگروه های دوره اول, دوم متوسطه و فنی حرفه ای و کاردانش)