پادکست

?   ━━━━━━●───────

                  ⇆         ㅤ        ◁       ㅤ❚❚ㅤ          ▷ㅤ↻️

 

 

همراهان همیشگی برای دریافت و شنیدن پادکست کافی است بر روی عنوان آن کلیک کنید.

 

پادکست شماره 3:  بررسی چندمورد از تکنیکهای نوآوری آموزشی در کلاس درس

 

متن: اقتباس از مجموعه ای از مقالات گردآوری شده در سایت نوآوری آموزشی

گوینده: معصومه صمدی

 

ارسالی از:دبیرخانه توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان دوره دوم متوسطه نظری مستقر دراستان خراسان رضوی

 

لینک کانال توسعه شایستگی حرفه ای معلمان متوسطه دوم نظری در پیام رسان ایتا

https://eitaa.com/Competence_development