مقاله شناسایی و تعیین شایستگی های معلمان

با سلام و عرض ادب خدمت همکاران گرامی 

مقاله با موضوع شناسایی و تعیین شایستگیهای حرفه ای معلمان با ابتناء بر اسناد تحولی آموزش و پرورش و اعتبارسنجی آنها

 را از طریق لینک زیر جهت مطالعه می توانید دانلود نمایید 

لینک دانلود