معرفی کتاب با موضوع اقدام پژوهی

آشنایی با روش کیفی الفبای اقدام پژوهی

 

نویسندگان: محمود رستمیان، علی بیکی و مرضیه رحیمی

ناشر: انتشارات صالحیان

 

چکیده:

 

در دنیای کنونی، تحقیق و پژوهش از بنیان‌های اصلی پیشرفت در زمینه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور است. در چند سال اخیر در آموزش و پروش، هرساله معلمان بسیاری در این زمینه فعالیت داشته‌اند که به‌عنوان معلم پژوهنده یا اقدام‌پژوه از آن‌ها نام‌برده می‌شود. اقدام‌پژوهشی می‌تواند عامل بسیار محرک و سازنده‌ای در پویایی معلمان باشد و معلمان می‌توانند تجارب خود را از این طریق به دیگران منتقل کنند.

اقدام‌پژوهی با رویکرد کمی و کیفی انجام می‌شود.

زمانی که داده‌های موردنیاز به صورتی کلامی یا با توجه به تصویر و نمودار ارائه شوند، اقدام‌پژوهی در دسته روش تحقیق کیفی قرار می‌گیرد. به سبب اینکه تحقیقاتی که در آموزش‌ و پرورش انجام می‌گیرد، بیشتر در دسته کیفی قرار دارد و با توجه به گستردگی روش‌های پژوهشی و نداشتن تخصص کافی، نیاز است که معلمان حداقل قبل از انجام اقدام‌پژوهی با روش انجام پژوهش کیفی آشنایی داشته باشد. در این کتاب ابتدا روش انجام پژوهش کیفی با توجه به منابع مختلف آموزش داده‌ شده و در نهایت روش تحقیق اقدام‌پژوهی و شیوه انجام آن در فصل نهم کتاب تشریح شده است.

 

 

لینک کانال توسعه شایستگی حرفه ای معلمان متوسطه دوم در پیام‌رسان ایتا

https://eitaa.com/Technology_development