فراخوانهای گروه

باسمه تعالی

قابل توجه همکاران محترم

دروس مرتبط با درس آمادگی دفاعی از پایه اول تا هشتم را بررسی نموده و طبق جدول زیر آن را کامل نمایید.

جدول مربوط به تحلیل محتوای آموزشی مرتبط با درس آمادگی دفاعی در دروس پایه اول تا هشتم

ردیف

نام و نام خانوادگی دبیر

ناحیه و مدرسه

شماره تلفن همراه

پایه تحصیلی مورد بررسی

عنوان کتاب درسی

درس/صفحه مرتبط با آمادگی دفاعی

نقاط قوت

نقاط ضعف

پیشنهاد کاربردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت اطلاعات تکمیلی می توانید به وبگاه اداره گروههای آموزشی به نشانی www.qomgt.irصفحه آمادگی دفاعی و یا وبگاه دبیرخانه کشوری آمادگی دفاعی به نشانی www.defai.medu.irمراجعه فرمایید.

همچنین همکاران علاقمند می­توانند در برنامه های گروه آمادگی دفاعی استان با عناوین زیر شرکت فرمایند:

1.کارگاه مجازی با عنوان پدافند غیر عامل

2.فراخوان طرح درس نویسی با موضوع پدافند غیر عامل

3.شیوه ارزشیابی درس پنجم کتاب با عنوان جنگ نرم جهت درج در فصلنامه دبیرخانه کشوری

4. ارسال فایل های چندرسانه ای در قالب عکس،صدا،ویدئو،انیمیشن و متن مرتبط با آمادگی دفاعی تا تاریخ30/9/93 لازم به ذکر است موارد ارسالی در صورت تایید با ذکر نام ارسال کننده در سالنامه الکترونیکی قرار خواهد گرفت.

5.فراخوان تألیف یک درس پیشنهادی که شامل «عنوان»، «درس»، «متن»، «تصویر»، «ضمایم» و «شیوه ارزشیابی» باشد.

اداره تکنولوژی و گروه­های آموزشی متوسطه

گروه آمادگی دفاعی