کارگاه حضوری آزمایش‌های فیزیک

کارگاه حضوری با عنوان: آزمایش‌های فیزیک

زمان: روز دوشنبه  1401/2/26 ساعت 18

مکان: خیابان ایستگاه، بین کوچه 7 و 9، خانه علوم و فنون

آزمون آنلاین کتاب راهنمای معلم فیزیک دهم

آزمون آنلاین کتاب راهنمای معلم فیزیک دهم

روزدوشنبه نهم اسفندماه ساعت ۹ تا ۲۴

ازطریق سایت qomgt.ir← صفحه اصلی← بخش اطلاع رسانی و شرکت در کارگاه های مجازی و آزمون های آنلاین