آموزش فیزیک در فردا

همایش یک روزه کشوری
آموزش فیزیک در فردا
با مجوز وزارت آموزش و پرورش

 همراه با اعطای ۲۸ ساعت ضمن خدمت اختصاصی با کد ۹۹۵۰۷۰۰۷ 

مخاطبین: دبیران فیزیک سراسر کشور

ثبت نام و ارسال مقالات:  
zil.ink/physicsconf

لینک ثبت نام در همایش 
https://form.razaviedu.ir/teach/view.php?id=330874

 آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۴۰۳/۳/۴

توجه: اسکان، تنها جهت همکاران خارج از استان که مقاله آنها برای ارایه شفاهی در همایش برگزیده شود، در نظر گرفته شده است.


      دبیرخانه راهبری کشوری فیزیک 
          مستقر در استان اردبیل