بیستمین جشنواره الگوی تدریس برتر اداره تکنولوژی استان قم

زمان ارسال آثار بخش غیرحضوری جشنواره بیستم تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت تمدید شد.
 همکاران در سایت الف تا ثبت نام کنید و با خیال راحت آثارتان را تا ۳۱ اردیبهشت بارگذاری نمایید.
توجه کنید بعد از تاریخ ۳۱ ام اردیبهشت ، دیگر به هیچ عنوان زمان ارسال آثار تمدید نمی شود.