بیستمین جشنواره الگوی تدریس برتر

 

شیوه ارسال اثر: 
 
مخاطبان رویداد می‌توانند با ورود به وبگاه رویداد به آدرس www.alefta.ir در بخش «عضویت»، حساب کاربری (پروفایل) خود را ایجاد و نسبت به تکمیل اطلاعات هویتی و پرسنلی خود اقدام نمایند. 
 
 سپس برای ارسال تجربیات خود باید گزینه ثبت‌ تجربیات را انتخاب و در مرحله بعد با انتخاب یکی از گزینۀ‌های «ثبت تجربه در بخش تک‌تجربه‌ها» و «ثبت تجربیات در بخش مدارس پیشتاز تحول» وارد فرآیند ثبت تجربه و اثر خود در بخش انتخابی شوند و تجربیات خود را با تکمیل فرم‌ها و ارسال مستندات شامل فیلم، صوت، عکس و‌ … ارسال ‌نمایند. در ادامه شیوۀ ‌ارسال اثر در بخش‌ تک تجربه ها توضیح داده شده است. 

تک‌تجربه‌ها:
 
پس از انتخاب این بخش، باید مطابق با نمون برگ درج شده در پیوست (2)  گام‌های زیر طی شود: 
گام اول: انتخاب محور اصلی و محور/ محورهای فرعی 
گام دوم: توصیف مسئله یا مسائل کلیدی 
گام سوم: توصیف و تشریح تجربه 
گام‌ چهارم: بیان موانع، آثار و نتایج 
گام پنجم: بارگذاری مستندات شامل عکس، فیلم و مستندات متنی و ارائه توضیحات تکمیلی در قالب صوت یا فیلم حداکثر 5 دقیقه‌ای. 
توجه: مستندات به صورت فشرده در قالب فایل zip یا rar ارسال گردد. 
 
پیوست(2) نمون برگ ثبت تجربه و معیارهای داوری در بخش تک تجربه‌ها 
 
تبصره: نحوه ارسال اثر و موضوعات پیش بینی شده برای هر گروه درسی در محور فرعی «الگوها و روش‌های یاددهی- یادگیری» توسط دبیرخانه‌های مستقر در معاونت‌های آموزشی و پرورشی وزارتخانه مدیریت و اعلام خواهد شد. 
نکات 
محدودیتی برای تعداد تجربیات ارسالی در نظر گرفته نشده است و هر فرد می‌تواند چند تجربه را در محورهای رویداد ارسال نماید. 
مستندات به صورت فشرده در قالب فایل zip یا rar ارسال گردد. 
اجرای تجربه ارسالی حداکثر مربوط به دو سال تحصیلی اخیر باشد. 
تجربیاتی که در مرحله کشوریِ جشنواره‌های سال‌های گذشته، حائز رتبۀ برتر شده‌اند، ارسال نشوند. 
هر تجربه فقط در یکی از بخش‌ها شرکت داده شود.