لوزی خطر چیست؟

لوزی شناسایی خطر چیست؟

با توجه به تنوع مواد شیمیایی و خطرآفرین، عملاً به خاطر سپردن خطرات تمامی آن‌ها امری محال به نظر می‌رسد، بر همین اساس و برای اینکه به‌راحتی بتوانیم میزان خطر هر یک از مواد در شرایط و در رابطه با انواع احتمالات را به یادآوریم، انجمن حفاظت در برابر حریق امریکا (NFPA) استانداردی را تدوین کرده است که به لوزی خطر مشهور است. کد این استاندارد NFPA 704 است که شامل ۴ لوزی کوچک‌تر است و هر یک از آن‌ها دارای رنگ بخصوصی است که نماینده شرایطی ویژه هستند. این لوزی در تصویر زیر دیده می‌شود.

ادامه مطلب: لوزی خطر چیست؟

جدول هشدارهای R و S مواد شیمیایی

علائم هشدار دهنده، نمادهای شناخته شده ای هستند که برای اعلان دادن به افراد درباره­ مواد شیمیایی، مکان ها، اجسام و هر آنچه که در فضای آزمایشگاهی در جریان است، طراحی شده اند.

این علائم به وسیله­ سازمان استاندارد جهانی تعریف و ارائه می گردد.

در برخورد با مواد شیمیایی از هشدارهای R و S استفاده  میشود

ادامه مطلب: جدول هشدارهای R و S مواد شیمیایی