کارگاه استانی آزمایشگاه علوم

کارگاه استانی آزمایشگاه علوم
به صورت حضوری

با حضور استاد گرامی جناب آقای دکتر عباسی عضو هیات علمی دانشگاه قم
ویژه همکاران محترم آزمایشگاه علوم و دبیران علوم پایه رشته های شیمی و فیزیک و زیست شناسی
زمان : پنجشنبه 1401/10/01 ساعت 10 الی 11:30
مکان : خیابان ساحلی سالن همایش خانه معلم شماره 1