آشنایی با منابع تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

بی شک بخش درخور توجهی از گزارش های مورخان پیرامون حیات اجتماعی و فرهنگی جوامع انسانی است و در این میان سهم دنیای اسلام و از جمله کشور ایران بسیار چشمگیر است. ناگفته نماند که تاریخ تمدن ایران پیش از ظهور اسلام نیز خود یکی از موضوعات قابل طرح در این زمینه است که توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است؛ به ویژه آن که دانش نسبتاً نوپای باستانی شناسی فرا راه پژوهشگران این عرصه می باشد. آشنایی دبیران محترم با مهم ترین منابع در این موضوع در تعمیق بخشیدن به آگاهی های تاریخی فراگیران نقش به سزایی دارد.

 Image result for ‫کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن ا ایران‬‎ Related image

 

Image result for ‫کتاب های تاریخ تمدن ا ایران‬‎