دو سفرنامه ی مهم اسلامی

دو سفرنامه ی مهم از دوره ی میانی اسلامی

 

1- سفرنامه ی ابن جبیر

2- سفرنامه ی ابن بطوطه

 

Image result for ‫سفرنامه ی ابن جبیر‬‎                                                                    Image result for ‫سفرنامه ی ابن بطوطه‬‎