تدریس فصل 5. زمین شناسی

با سلام و احترام

همکاران گرامی ،می توانید نمونه تدریس فصل 5 کتاب زمین شناسی را از زیر دانلود کنید .با تشکر از خانم رضوانی اصل .

تدریس جلسه اول. 

      

تدریس جلسه دوم