ف4 زمین شناسی

با سلام و احترام

فصل 4، زمین شناسی و سازه های عمرانی

تدریس جلسه اول.                    درسنامه