گاهنامه شماره 2 شیمی (مجموعه کتاب)

با توجه به نزدیکی فصل تابستان و فراغتی که برای همکاران ایجاد می شود. در این شماره بر آن شدیم  کتاب هایی را برگزینیم که با توجه به سرفصل های شیمی یازدهم، برای تدریس آن کتاب در سال تحصیلی بعد، مفید باشد و آن را به صورت یک مجموعه در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. برای راحتی دسترسی تصمیم بر آن شد به جای تولید نسخه بر روی سی دی ، مستقیما فایل ها در همین جا در اختیار همکاران قرار گیرد. (برای دانلود کتاب ها روی عنوان یا تصویر آنها کلیک کنید)

 

 General, Organic, and Biochemistry

METALS AND METALLOIDS

TRANSITION METALS

The Science of Cooking

Polymer Chemistry

The Chemistry of Textile Fibres

The Periodic Table Book