مسابقه علمی دبیران

گروه زیست شناسی و سلامت و بهداشت استان قم برگزار می کند 

مسابقه علمی دبیران از مبحث سیستم ایمنی کتاب کمپل 

 زمان آزمون : دوشنبه 1402/12/7 از طریق سایت qomgt.ir 

فایل آزمون را از اینجا کلیک کنید