کارگاه مجازی

گروه زیست شناسی و سلامت و بهداشت استان قم برگزار می کند

کارگاه مجازی

عنوان : بررسی برخی بیماری های واگیر مرتبط با کتاب سلامت و بهداشت

مدرس : دکتر علی مقدمی راد

زمان :1402/11/30 در سایت qomgt.ir