کارگاه حضوری

گروه زیست شناسی و سلامت و بهداشت استان قم برگزار می کند

 کارگاه حضوری

 عنوان : معرفی مورفوژن ها و نقش آن ها در تشکیل اندام ها با تاکید بر مورفوژن های موثر در تشکیل دست و پا 

 استاد: دکتر محمد ربیعی  

زمان : سه شنبه 1402/09/11

 مکان : خیابان ساحلی بعد از پل رجایی - خانه معلم شماره یک - سالن آموزش